Главная былое Підсумки діяльності комерційних банків України за останніх 3/4 року
Підсумки діяльності комерційних банків України за останніх 3/4 року
30.10.2007 22:33

За дев’ять місяців 2007 року приріст ВВП склав 7,3% приріст обсягів промислової продукції становив 10,7%. Індекс споживчих цін становив 8,6%. Валові валютні резерви Національного банку на кінець вересня 2007 року склали $30,62 млрд.

За матеріалами прес-конференції Асоціації українських банків

 

30 жовтня в Асоціації українських банків (АУБ) відбулася прес-конференція Голова Ради АУБ Станіслав Аржевітін та Президент АУБ Олександр Сугоняко на тему “Підсумки діяльності комерційних банків України за 9 місяців 2007 року”.


Як повідомили вони під час прес-конференції, за дев’ять місяців 2007 року приріст ВВП склав 7,3% (у 2006 році – 6,1%), приріст обсягів промислової продукції становив 10,7% (5,6%). Індекс споживчих цін становив 8,6%, (у 2006 р. – 5,9%). Валові валютні резерви Національного банку на кінець вересня 2007 року склали 30,62 млрд. доларів (зростання за 9 місяців складає 8,32 млрд. доларів).

За даними НБУ в Україні, станом на 1 жовтня 2007 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 174 банки. У стадії ліквідації перебуває 19 банків (16 - за рішенням НБУ, 3 – за рішенням судів).


Станом на 1 жовтня 2007 р. обсяг активів банківської системи становив 509,0 млрд. грн., зростання з початку року склало 49,6%. В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів кредитних операцій, частка яких становить 80,6% активів.


За дев’ять місяців 2007 року зобов’язання збільшилися на 51,3% і на 1.10.2007 року становили 450,3 млрд. грн. При цьому, вклади фізичних осіб зросли на 34,0 млрд. грн.  (на 32,1%), кошти суб’єктів господарювання – на 28,2 млрд. грн. (на 36,7 %).


Балансовий капітал банківської системи України станом на 01.10.2007 року збільшився на 38,0% (проти 32,3% у відповідному періоді 2006 року) і становить 58,7 млрд. грн. Слід зазначити, що це зростання відбулося,  в основному, за рахунок збільшення обсягу оплаченого статутного капіталу на 10,5 млрд. грн. та загальних резервів, резервного фонду та інших фондів банків на 2,0 млрд. грн.
За дев’ять місяців банки отримали прибуток у 4,2 млрд. грн. (у відповідному періоді 2006 р. – 3,4 млрд. грн.).

 

Облікова ставка становила 8,0% (з 01.06.2007 р). А кредитні ставки банків у національній валюті зменшилися з 15,1% до 13,8% річних. За цей же період сума кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зросла на 44,2%, а фізичним особам на 64,6%.  Довгострокові кредити зросли на 58,5%, і становили 249,2 млрд. грн., або 60,7% від наданих кредитів.


Для аналізу показників роботи банків АУБ використала баланси 155 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.10.2007 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 119 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом третього кварталу 2007 року.

 

Загальний обсяг активів 155 банків за дев’ять місяців року сягнув 473,646 млрд. грн., що становить 93% по банківській системі. По індикативній групі банків активи зросли на 129,77 млрд. грн., або на 44,10%.

 

Структура активів індикативної групи протягом року зазнала певних змін: зросла питома вага кредитів з 68,99% до 70,44% у загальному обсязі активів,  міжбанківських кредитів з 6,47% до 7,17% та вкладень у цінні папери з 4,26% до 4,86%; зменшилися залишки на коррахунках з 9,78% до 8,24%, готівкових коштів з 3,31% до 2,71%.

 

За станом на 01.10.2007 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2007 року): 70,44% (68,99%) - кредитний портфель та лізинг; 8,24%(9,78%) -  коррахунки в інших банках; 4,86% (4,26%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 7,17% (6,47%) - депозити та кредити в інших банках; 4,46% (5,52%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,71%(3,31%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,18%(0,17%) - інвестиції капіталу; 1,94%(1,50%) – інші активи.

 

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.10.2007 р. була такою: кредити юридичним особам – 54,98%(58,85%) - склали 181,228 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 35,67%(32,39%) – 117,757 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 9,35%(8,76%) – 30,837 млрд. грн.

 

Структура зобов’язань з початку року змінилась. При цьому знизилася питома вага коштів до запитання з 22,10% до 21,55% строкових депозитів з 44,60% до 40,96% та коррахунків інших банків з 2,87% до 2,01%; зросла частка залучених коштів банків з 24,57% до 26,90% та цінних паперів з 1,83% до 3,13%.


За станом на 01.10.2007 р. вона мала такий вигляд: 21,55%(22,10%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 40‚96%(44,60%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 26‚90%(24,57%) - залучені строкові кошти банків; 2,01%(2,87%)  - коррахунки інших банків; 1,83%(1,62%) - субординована заборгованість;  3,13%(1,83%) - цінні папери власного боргу; 3,62%(2,41%) - інші.

 

Обсяг  капіталу 155 банків на 01.10.2007 року становив 58 000,6 млн. грн., або 8 099,6 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу  становив 35 308,6 млн. грн., або 4 930,8 млн. ЄВРО.


По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.10.2007 року становив 45 885,2 млн. грн. Приріст капіталу цих банків з початку року склав 31,37%. Зростання капіталу відбувається в основному за рахунок статутного капіталу, який зріс на 34,55% і дорівнює 28 972,4 млн. грн. та фінансового результату.

 

Фінансовий результат за третій квартал 155 банків становив 4 018,142 млн. грн. проти 2833,496 млн. грн. в аналогічному періоді 2006 року. По банках індикативної групи середня прибутковість активів, станом на 01.10.2007 р. склала 0,85%, проти 1,07% в аналогічному періоді минулого року, а прибутковість статутного капіталу –  11,38%, проти 14,20% станом на 01.10.2006р.


У індикативній групі банків прибуток склав 3 571,85 млн. грн., що на 928,51 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2006 року .

За станом на 01.10.2007 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.07 року): 74,89% (74,11%) - процентні, 16,20% (17,31%) - комісійні, 8,92% (8,58%) - інші.

Структура процентних доходів: 48,88(50,44%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 30,72% (24,42% )- від кредитів фізичним особам; 2,32% (3,14%) - від цінних паперів; 13,84% (18,00%) - від операцій з філіями; 4,21% (3,95%) - від розміщення коштів у інших банках; 0,03% (0,05%) - від інших операцій.

 
Структура витрат: 51,05% (50,91%) - процентні витрати, 2,57% (2,23%) - комісійні витрати; 32,22% (33,39%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 11,72 % (10,35%) – створення резервів; 2,43% (3,12%) - податок на прибуток.

 
Структура процентних витрат: 34,87% (34,78%) - за коштами фізичних осіб; 21,80% (28,71%) - за операціями з філіями; 19,16% (12,91%) - за коштами інших банків; 13,05% (15,41%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 3,50% (1,76%) - від цінних паперів; 0,25% (0,42%) - за коштами, залученими від НБУ; 2,04% (2,00%) - від коштів небанківських фінансових структур; 5,33% (4,01%) - за іншими операціями.


 
В чем вы храните сбережения? доллар евро рубль?